Individualni tečaj

Upiši se!

Opis tečaja

U izvođenju individualne nastave metoda učenja stranih jezika bazira se na komunikacijskom pristupu, a polaznike tečajeva usmjeravamo da sva svoja usvojena znanja koriste pri direktnoj komunikaciji sa ruskim sugovornicima. Podrazumijeva se da bi proces učenja stranog jezika bio potpun, ne zanemaruju se ni ostale jezičke kompetencije kao čitanje, pisanje i razumijevanje. Individualna nastava organizira se prema konkretnim potrebama polaznika.

Individualni tečajevi stranih jezika su pravo rešenje za vas ukoliko:

  • trajanje po izboru polaznika, preporučeni tempo rada – 2 puta tjedno po 90 minuta
  • želite da učenje jezika uskladite sa ostalim obvezama koje imate
  • ne možete da se prilagodite fiksnim terminima za održavanje nastave
  • želite mogućnost da birate termine za nastavu, svi termini se određuju u skladu sa trenutnoraspoloživim kapacitetima i rasporedom

Fond sati: 15, 30 ili 45 školskih sati 

Mogućnost održavanja tečaja na adresi polaznika. Više informacija na upit i prema dogovoru.

Javite se još danas!

Nazovite nas i dogovorite svoj prvi sat…

  • 099/560 92 70